ระบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร


รอบที่วันที่ :  1 มิถุนายน 2565 - 31 กรกฏาคม 2565


กรอกรหัสประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียน