ระบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร


รอบที่วันที่ :  23 พฤศจิกายน 2564 - 20 ธันวาคม 2564


กรอกรหัสประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียน