ระบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร


รอบที่วันที่ :  1 กรกฏาคม 2567 - 31 กรกฏาคม 2567


กรอกรหัสประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียน